Arsip | Semangat Para Ulama Mengikuti Sunnah RSS feed for this section

Semangat Para Ulama Mengikuti Sunnah

4 Mei

Salah seorang ulama Ahlus sunnah, Zakaria bin ‘Adi bin Shalt bin Bistam , ketika beliau ditanya: “Alangkah besarnya semangatmu untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah , apa sebabnya ?, maka beliau menjawab : Apakah aku tidak ingin pada hari kiamat nanti masuk ke dalam iring-iringan (rombongan) keluarga Rasulullah ?.

Dinukil oleh imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftaahu daaris sa’aadah (1/74) .